Foredrag den 27. oktober kl. 14.00 i Sognehuset

Opslaget kan ses her
Advokat Lis Daugård fra firmaet

TELLUS Advokater kommer og fortæller om de indviklede regler der er omkring 

Arv og Testamente.
Desuden er de specialister på en lang række områder

Kom og hør det sidste nye på området.

Efter foredraget Kaffe til medbragt brød.

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand