HUSK BANKO den 22. marts kl. 14.00.i.sognehuset

             Pensionist  &  Efterlønsforeningen

Alle bedes medbringe en lille gave,  (25-30 kr.)  

 som der spilles om.

 Bankoplader koster kr. 5.oo pr. stk.

 Som sædvanlig medbringer man selv brød

            Kaffen købes i sognehuset.

                      Vel mødt!

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand