OBS: Hjertestarter ved Multihallen

Så er der sat en Hjertestarter op ved indgangsdøren til Multihallen.

Hjertestarteren er blevet sponsoreret af:

Pensionistforeningen, Forsamlingshuset, VNI, Kirken, Det Gamle Mejeri,

Boligforeningen DAB, Sogneforeningen og Lokalrådet.

 

 

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand