Virksomhedsbesøg Ribelund

Se hele turen her

Vi kører i egne biler fra Forsamlingshuset kl. 12.45. Vi skal være på Ribelund til rundvisning kl. 13.30.  Rundvisningen er med 2 guider og varer fra 13.30 - 15.30. Der vises rundt på hele området og museet.
Efterfølgende er der kaffe på Gredstedbro Hotel.

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand