Aktivitetsliste

Aktivitetsliste efterår 2019

Aktiviteter i Multihallen starter efter sommerferien den 19 september kl. 9.30

Den 19. september kommer AUDIKA til sognehuset kl. 14.00 og holder et gratis
foredrag om hørenedsættelse, høretab og konsekvenserne heraf. I forbindelse med
foredraget kan man få foretaget en høretest der kan afsløre om der er noget galt med hørelsen.
Efter foredraget er der gratis kaffe og brød.  
OBS  alle er velkommen.

Den 24. oktober er der virksomhedsbesøg på Måde genbrugsplads 

Den 28. november afholdes den årlige julefrokost. Herom senere


Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand