Aktivitetsliste

Aktiviteter 2018

22. marts Banko

Referat af Generalforsamling 2018

19 april Virksomhedsbesøg  Eftermiddag ved 7 kanten Janderup Program

17 maj Foredrag i sognehuset ved Johannes Veldbæk kl. 14.00

14 juni  Sommerudflugt til Tirpitz i blåvand med spisning

 

 

 

 

 

 

 

 


Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand