Ribelund sept. 2016

Virksomhedsbesøg på Ribelund

HUSK: Gratis Influenzavaccination for pensionister i Sognehuset

 Onsdag den 12/10. fra kl  11.30-12.00.

Hej Pensionister. Så er det tid til vinteraktiviteter

torsdag den 1. september kl. 9.30 starter vintersæsonen for...

Virksomhedsbesøg Ribelund

Se hele turen her

Vi kører i egne biler fra...

Udflugt 2016 til kongernes Jelling

Se alle billeder på Seniorsiden under billeder "Kongernes...

Sommerudflugt til kongernes Jelling den 16. juni 2016

Virksomhedsbesøg på Esbjerg Musikkonservatorium den 12. april kl. 14.00

Banko i sognehuset den 17. marts kl. 14.00

HUSK: Banko i sognehuset Kan ses her

Se tidligere artikler

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand