Formand
Bodil Jørgensen

Ny Lifstrupvej 22
6715 Esbjerg N
75 16 97 17

Næstformand
Hanna F Svendsen

Tranbergvænget 3
6715 Esbjerg N
6128 9232 

Kasserer
Hans Nielsen

Landsbytoften 11
6715 Esbjerg N
30 70 93 13

Sekretær
Elvig Rasmussen

Lilbækvej 11
6715 Esbjerg N
40 24 60 29

Bestyrelsesmedlem
Karin Nielsen

Folevænget 5
6715 Esbjerg N
75 16 99 93

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand