Nye medlemmer

Vi vil meget  gerne have flere medlemmer, så kunne du tænke dig, at blive medlem af vores forening,  er du meget velkommen.

I øjeblikket er der følgende aktiviteter:

Hver torsdag formiddag fra kl. 9.30 – 11.30 er der badminton og petanque i hallen. Om eftermiddag fra kl. 14.00 – 16.30 er der social samvær i Sognehuset. Herunder kortspil og andre forskellige spil. Har du en ide til noget nyt, vil vi meget gerne høre om det.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du er velkommen til at møde op nogle gange, inden du bliver medlem, for at se om vores forening er noget for dig.

Medlemskontingent er  kr. 75

Følg os på vores hjemmeside:

Siden findes under www.vesternebel.dk. Og åbnes  på knappen ”Seniorklub” .

Vore arrangementer annonceres også i VNI-bladet.

 

                                                                       Bestyrelsen

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand