Generalforsamling 2023

Referat Generalforsamling 2023

Referat generalforsamling 2022

Referat Generalforsanling 2019

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2017

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand