Foredrag i Sognehuset den 23. august med Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Se hele programmet Klik her

Den 23. august kl. 14.00 er der foredrag  i sognehuset hvor  borgmester Jesper Frost Rasmussen kommer og fortæller lidt om arbejdet på rådhuset og hvad der rører sig i kommunen og måske en orientering om boligsituationen for ældre nu og i fremtiden.

Kom og hør om Jespers arbejde og oplevelser, det bliver interessant 

Der er gratis kaffe og brød

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand