Opstart af aktiviteter for pensionisterne i hallen og sognehuset

Generalforsamlingen i pensionistforeningen som skulle have været i
      Februar 2021 udsættes til februar 2022
      Foreningen har vedtaget at der ikke skal betales kontingent for 2021


Opstart af aktiviteter i multihallen og sognehuset starter den 16. september2021 til hen i december og starter igen efter jul den 6. januar
til 5. maj 2022.
Det sker under forudsætning af, at Covid-19 situationen ikke forhindrer det.

       Årets julefrokost er planlagt til den 2. december kl. 12.00 hvor Kalle som   
       sædvanlig laver maden. Lad os håbe at det lykkes i år.

       På grund af Corona situationen er der ikke planlagt andre aktiviteter endnu.

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand