Virksomhedsbesøg Biogas Korskro

Billeder fra besøg på biogasanlægget ved Korskroen kan ses her

Biogasanlægget Nature Energy Korskro blev sat i drift i august 2019 og er til dato verdens største biogasanlæg.

Den producerer ca 14 mill. m3 gas om året

 Placeringen af Nature Energy Korskro i Sydvestjylland gør, at anlægget er placeret i en af de mest husdyrintensive egne af landet. Det skaber et stabilt leverandørgrundlag og de bedste betingelser for en god og bæredygtig gasproduktion på verdens største biogasanlæg.
Som det eneste biogasanlæg i Danmark, sker der desuden en rensning af den del af biogassen, der bliver sorteret fra i opgraderingsanlægget. Hvor denne ”affalds-gas” på andre anlæg ledes ud i atmosfæren bliver den på Nature Energy Korskro behandlet i et særligt procesanlæg, hvorfra der produceres rent CO2.
 

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand