Virksomhedsbesøg Logitrans Ribe den 20 april kl. 13.00

Se hele turen her

 Vi mødes ved forsamlingshuset kl.  12.15 og samkører i egne biler
 til Logitrans i Ribe og efter rundvisningen er der kaffe med brød i
 Sognehuset i V.Nebel   
 
 Logitrans har længe hørt til verdens førende udbydere af internt
 transportmateriel

 I dag er mere end 150 kvalificerede medarbejdere inden for udvikling,   
 produktion, salg og service med til at opfylde kundernes krav i hele verden.

 En meget synlig virksomhed der ofte deltager på messer og ved uddeling
 af forskellige priser.
 Med alt deres forskellige løftegrej vil de hjælpe kunderne med at opfylde
 deres behov for at håndtere gods på en effektiv og ergonomisk rigtig måde.
 Alle er kompetente ansatte med stor viden. Egen produktion både i  
 Danmark og Kina. Repræsentationskontor i Tyskland. Datterselskab i USA. 
 Direkte eksport til mere end 55 lande i hele verden.

 Logitrans A/S er en ejerdrevet virksomhed med hovedsæde i Ribe.

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand