Virksomhedsbesøg på Måde genbrugsplads torsdag den 24. oktober kl. 14.00

Se hele opslaget HER
Virksomhedsbesøg på Måde genbrugsplads
torsdag den 24. oktober kl. 14.00

Vi starter fra forsamlingshusets parkeringsplads kl. 13.30 og kører i egne biler til Måde genbrugsplads, hvor vi vil få en rundvisning på pladsen.
Efter rundvisningen kører vi til sognehuset hvor der vil blive serveret gratis kaffe med brød
Danskerne er kendt for at gøre meget ud af boligen med hygge, levende lys og flotte samtalekøkkener. Og meget af det, vi køber til hjemmet bli’r senere smidt til genbrug og har dermed betydning for miljøet og vores sundhed. Så derfor:

Sorter affaldet

Vores livsstil medfører også meget affald. Faktisk smider hver dansker cirka 600 kilo affald ud om året. I affaldet er der både materialer, som kan bruges igen, og ting, som kan skade miljøet, når det brændes af. Derfor er det vigtigt at sortere affaldet, så vi belaster miljøet mindst muligt.
Tilmelding Senest den 21. oktober til:
Hanna Svendsen tlf. 6128 9232 eller Bodil Jørgensen tlf. 23372802

Øvrige nyheder

Foreningens navn er V.Nebel Sogns Pensionist- og Efterlønsforening. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.  Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt ægtefæller/samlevere.
Kontakt til foreningens webmaster
Kontakt til foreningens formand